Breu historia i context de la colla.

Actualment forma part del grup del Ball de Diables de Reus tot i que té entitat pròpia. Es fruit de la recuperació dels elements de la cultura popular de l’últim quart del segle XX. Tot i que els primer any que surt no treu foc, és una bestia de correfoc, en tant es més lleuger que el bestiari tradicional.

La Cabra és un animal festiu del tipus bestiari de foc, i consisteix en una barra llarga que porta en un extrem un cap de cabra –de forma semblant a un ariet– i, en l’altre, dues barres més petites travessades perpendicularment que permeten als seus portadors manipular-la.

En el transcurs dels anys, la Cabra ha estat modificada en diverses ocasions, majoritàriament en la restauració del cap, que és la part que pateix mes durant el correfoc. El cap passa de ser fet inicialment amb guix i amb una estructura de xarxa metàl·lica a pasta de paper i, més tard, de fibra de vidre. També se li amplien les sortides de foc a quatre sortidors, guanyant en mobilitat i aconseguint més espectacularitat.

 

Colla dades complementaries:

Anys de participació a l’Ebrecorrefoc

1986, 2005-2007, 2010-2011

Bestiari / Drac

La Cabra

Any de construcció: 1980