Concurs enceses

Participants.

Amb l’objectiu d’assolir un acte inicial intens i fluït, al concurs d’enceses, hi participaran un màxim de cinc colles: les colles foranies juntament amb la colla local que obre el correfoc com a colla honorífica, ja que, celebra un quinquenni important. En el cas que, per assolir el nombre mínim de 4 colles participants al concurs d’enceses, hagi de participar més d’una colla local, aquesta serà la següent seguint l’ordre preestablert de sortida al correfoc.

Puntuació.

Ítems que es puntuaran al concurs d’enceses:

 • La participació dels diferents elements de la colla, és a dir, bestiari de foc, músics, diables i elements propis, com ara, el rei diable i la diablessa, entre altres.
 • La durada màxima de l’encesa, que ha de ser, de 150 segons.
 • L’espectacularitat i la combinació de la pirotècnia utilitzada.
 • El comportament cívic de la colla en qüestió, en especial, mentre realitzen l’encesa la resta de grups.
 • L’agilitat i la preparació a l’hora d’iniciar la seva encesa.
 • L’organització en l’entrada i la sortida del concurs d’enceses.
 • Els elements de seguretat emprats durant l’encesa.
 • La Innovació.
 • L’Escenografia.
 • El Vestuari.

Ítems que es puntuaran durant el recorregut:

 • Els elements de seguretat incorporats durant el recorregut, en especial, la ubicació del carro de la pirotècnia per salvaguardar-lo tant de la pròpia colla com de la resta.
 • L’adaptació del grup al guió del correfoc, en especial, es puntuarà que segueixin les indicacions dels organitzadors, que avancin de forma uniforme i que mantinguin el foc de forma constant.
 • El comportament cívic de tots els integrants de la colla durant el correfoc.
 • L’actitud engrescadora i incentivadora respecte de la gent que participa activament al correfoc. No anar en busca del públic/espectador.

Jurat

Encesa

 • Representant de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC) i/o de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya (ABFPC). (1 punt)
 • Representant de l’empresa/es pirotècnica/es. (1 punt)
 • Representant de la/es colla/es local/s no participant/s al concurs d’enceses. (1 punt/colla)
 • El públic mitjançant votació a través de la pàgina web www.ebrecorrefoc.com. (1 punt)

Recorregut

 • Representant/s de l’organització. (1 punt)

Premi:

 • La colla guanyadora del concurs d’enceses es desvetllarà després de l’encesa final conjunta “La Plaça Crema” en què l’organitzador li facilitarà un distintiu.
 • Figura commemorativa i 300€ en material pirotècnic.

*NOTA: Atès què, actualment, diversos membres de la “Colla de Diables i Tambors Lo Golafre” formen part de l’organització de l’Ebrecorrefoc, mentre hi formin part, podran participar a l’acte però no puntuaran al concurs d’enceses.