Mesures de seguretat

PER ALS PARTICIPANTS

 • Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i camals llargs.
 • Portar un barret que cobreixi el cap i tapar-se el cabell amb un mocador de cotó.
 • Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc…)
 • No demanar aigua als veïns
 • Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic, dels membres de l’organització i dels diables.
 • Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
 • Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
 • Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
 • Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
 • Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, sobretot, no correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.
 • En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS

 • Retirar tots els vehicles del carrer de l’itinerari.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 • Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
 • Desconnectar tot tipus d’alarmes.
 • Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,organitzadors i participants al correfoc.
 • Els veïns dels carrers per on passarà el correfoc han d’estar amb les finestres tancades per evitar que una guspira pugui incendiar la casa.

PER A LES COLLES PARTICIPANTS I MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ.

 • Cada colla serà responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones o propietats.
 • Utilitzar amb responsabilitat el material pirotècnic. No subjectar-lo amb la mà i no portar metxes, pólvora o les “carretilles” a les butxaques, sinó en bosses de material difícilment inflamable.
 • Seguir les indicacions dels cossos de seguretat, dels membres de l’organització i del caps de colla.
 • Evitar que el foc arribi a les voreres, portals, aparadors i balcons on es refugien els espectadors.
 • No sortir del recorregut establert ni envair els llocs on hi ha espectadors.
 • No apropar-se a la caixa ni a les bosses de pirotècnia.
 • Utilitzar els elements de protecció adequats: mocador, guants, ulleres, etc.
 • No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades i també que la pólvora es mulli i exploti.
 • Manipuleu correctament els articles pirotècnics i manteniu-los envasats i embalats abans d’utilitzar-los, per resguardar-los de la humitat ambient.
 • Deseu les “carretilles” en un lloc segur i en caixes adequades, lluny de les aglomeracions i de qualsevol font capaç de provocar guspires, flames i/o gasos calents.
 • Comproveu que les colles utilitzeu articles pirotècnics homologats i que els transporteu i els guardeu correctament per evitar la producció o propagació de guspires o focus de calor.