Breu historia i context de la colla

 

Colla dades complementaries

Anys de participació a l’Ebrecorrefoc

1983 -1986 / 1992 -1994/ 2001-2002

 

Bestiari/ Drac

Spantus

Any creació