Breu Història i context de la colla.

Colla creada al 1988, en un inici com a colla de diables. Més endavant es construeix el drac 2005.

 

Colla dades complementaries

Anys de participació a l’Ebrecorrefoc

2003, 2005-2007, 2009, 2011

 

Bestiari / Drac

Lo Boc

Any de creació: 2005